Dette sier Evie Anita Strømmen, Geomatikk AS  

Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Social Media – Untitled Design (1)

Som ledd i Arbeidsmiljøutvalget sitt arbeid med Mental Helse i 2021, tok jeg, på vegene av min bedrift, kontakt med Veronica Hetland for å finne ut av hvordan hun, som ekstern foredragsholder, kunne bidra til økt bevissthet hos våre ansatte rundt tematikk mental helse.

Gjennom sitt foredrag viser Veronica hvordan man selv kan ta grep om sitt indre stress, ved hjelp av mental trening, bevissthet rundt pust og inngående kunnskap om hva som fysisk skjer i kroppen når man går med stress over lang tid.

Veronica deler raust om sine egne erfaringer, og bruker seg selv som eksempel. Dette gjør foredraget interessant og realistisk, og lettere å sette seg inn i for de som ikke kjenner seg igjen i de samme utfordringene.

 Jeg vil presisere at nytteverdien er aller størst for de som har kjent på stress, og kan relatere seg til de utfordringer stress kan påføre hverdagen. Økt bevissthet, og kunnskap rundt kroppens responser på psykiske belastninger synes å være veldig viktig for å komme ut av en stressrelatert syklus. Vi takker Veronica gjennom Tanketreneren.no, for å bidra til kunnskap om dette i vår bedrift.

Dette sier Emeli Torvund, grùnder av Yellowhappiness_design om foredraget:

Emeli.png
Jeg har aldri vært den som blir stressa. Jeg er den som er rolig, men i det siste halve året har jeg begynt å kjenne på et indre stress, men har ikke skjønt helt hvorfor. Jeg har bare kjørt på. Etter å ha hørt foredraget til Veronica forsto jeg hvorfor jeg nå konstant går med et indre stress.

Alt handler om meg og mine tanker!

Dette foredraget gav meg en skikkelig påminnelse om at en endring må til for at mitt indre stress skal slippe taket, og for at jeg skal finne glede i min hverdag igjen! ❤️

Tusen takk, Veronica for et fantastisk foredrag!

Det anbefales virkelig! ❤️