Vilkår og betingelser

Vilkårene gjelder ved kjøp av medlemsskap og kurs med bindingstid. Ikke ved kjøp av bok, meditasjons pakke og Mental Vekst

Veronica Lill, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du fullstendige kjøpsvilkår. 

Angrefrist 

Det tilbys 14 dagers åpent kjøp fra medlemskapets startdato, etter det er det et års bindingstid på medlemskapet. Jeg betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. 

Kurs hvor deltaker mottar hele kurset samlet har deltaker en times angrerett etter mottatt kurs.

Betaling

Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Det tilbys ikke faktura. Jeg aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. 

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss. 


Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller Veronica Lill. Alle rettigheter er beskyttet. Det er forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Veronica Lill sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i kurs - medlemsskaps perioden. Produktet er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Veronica Lill. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Veronica Lill tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. 

Konfidensialitet

Jeg respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Jeg respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for Veronica Lill.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller Veronica Lill-teamet holdes strengt konfidensielt. 

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Veronica Lill garanterer å aldri levere ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra kunderegisteret. 

Avlysing og utsettelse 

Veronica Lill forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor Veronica Lills kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra Veronica Lills initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og Veronica Lill, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 

Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene. Avtalen er underlagt norsk rett.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Veronica Lill kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Ubetalt medlemsskap

Om betaling på medlemsskap med bindingstid uteblir, vil utestående beløp gå til inkasso når  bindingstiden er over.

Tvisteløsning 

Tvister mellom partene som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål. Søksmål skal i tilfelle reises ved Stavanger Tingrett. 

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.


Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: post@veronicalill.no

Adresse: Veronica Lill Hetland, Garnveien 3, 4310 Hommersåk


Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.